Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatlarını Alabilir

Bu yazıda, askerliğini bedelli olarak yapan (15bin liralık, 21 günlük bedelli) vatandaşların kıdem tazminatı alıp alamayacağı hususuna değinilmiştir. 7146 sayılı Kanunun 2. maddesinde "Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar." hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, bedelli askerliğe başvuran vatandaşlar askerlik süresince ücretsiz... Okumaya Devam et →

İhbar Süresi Bölünemez

Bilindiği üzere, İş Kanunu uyarınca iş sözleşmesini feshedecek olan taraf, kanunun 17. maddesinde öngörülen süreleri ihbar süresi olarak diğer tarafa tanımak zorundadır. Hükme göre iş sözleşmeleri:a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarakiki hafta sonra,b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafayapılmasından başlayarak... Okumaya Devam et →

WordPress.com.

Yukarı ↑