İhbar Süreleri – İhbar Tazminatı

İHBAR SÜRELERİ – İHBAR TAZMİNATI Bu yazımızda iş kanununda düzenlenmiş olan ihbar süreleri ve tazminatını açıklayacağız. İhbar tazminatı İş Kanununun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme aşağıdaki gibidir: Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından…

İşçinin Avans Hakkı

Bu yazımızda, işçinin işvereninden avans alma hakkı olup olmadığını kısaca inceleyeceğiz. Bilindiği üzere, aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı sürece işçi ücretini, işini gördükten sonra almaktadır. Bu, uygulamada işçinin ücretini, bir ay sonra alması şeklinde tezahür etmektedir. İşçinin, aylık net ücretinden avans talep etmesi durumunda, kural olarak işverenin bu avans talebini kabul etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna karşılık, Borçlar…

Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatlarını Alabilir

Bu yazıda, askerliğini bedelli olarak yapan (15bin liralık, 21 günlük bedelli) vatandaşların kıdem tazminatı alıp alamayacağı hususuna değinilmiştir. 7146 sayılı Kanunun 2. maddesinde "Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar." hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, bedelli askerliğe başvuran vatandaşlar askerlik süresince ücretsiz…

İhbar Süresi Bölünemez

Bilindiği üzere, İş Kanunu uyarınca iş sözleşmesini feshedecek olan taraf, kanunun 17. maddesinde öngörülen süreleri ihbar süresi olarak diğer tarafa tanımak zorundadır. Hükme göre iş sözleşmeleri:a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarakiki hafta sonra,b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafayapılmasından başlayarak…