UBGT ve Hafta Tatili Çalışmaları – Aylık Ücrete Dahil Edilemeyeceği

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önemli Haziran 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Bilindiği üzere, uygulamada işverenler ile işçiler arasında iş sözleşmesinde fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve hafta tatili ücretinin aylık maktu ücrete dahil edileceğine ilişkin hükümler koyulmaktadır. Yargıtay'ca fazla mesai ücreti için böyle bir hükmün iş sözleşmesine…

İşçi Aleyhine Esaslı Değişiklik – İşçinin Yazılı Onayı Alınmalı

Bu yazımızda İş Kanunu md. 22 uyarınca işveren tarafından işçinin sözleşmesinde veya çalışma şartlarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapılması istendiğinde işçilerin ne gibi haklarının olduğuna değineceğiz.