Tag Archives: manevi tazminatı

Özlük Dosyasının Yeni İşverene Gönderilmesi – Manevi Tazminat

Bu yazıda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin manevi tazminata ilişkin Nisan 2016 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçinin özel yazışmalarını da içeren özlük dosyası, işçinin güvenilmez olduğunu göstermek amacıyla eski işvereni tarafında yeni işverenine gönderilmesi, böylece işçinin itibarının zedelenmeye çalışılması sebebiyle manevi tazminata ilişkindir. Dairece yapılan incelemede, eski işverenin işçinin özlük dosyasını yeni işverene göndermesi eyleminin

Read more