Hizmet Tespiti, Resen Araştırma İlkesi

T.C.YARGITAYONUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/5650Karar: 2020/7750Tarih: 28.12.2020 HİZMET TESPİTİ İSTEMİPRİM BELGELERİİŞYERİ KAYITLARIRE´SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (506 s. SSK m. 79) (5510 s. Sosyal ve Genel Sağlık Sigortası K m. 86) (4857 s. İş K m. 13, 63)ÖZETDava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Tüm dosya kapsamı ve özellikle dinlenen tanıkların, davacının günün belirli saatlerinde işyerinde bulunan kantini kendi…

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK FESİH KODUİŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİKIDEMTAZMİNATIİHBARTAZMİNATIİŞSİZLİKÖDENEĞİ1Deneme süreli İş sözleşmesinin İşverence feshiYokYokYok2Deneme süreli İş sözleşmesinin İşçi tarafından feshiYokYokYok3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)YokKazanırYok4Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshiKazanırKazanırKazanır5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesiKazanırYokKazanır8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyleKazanırYokYok9Malulen emeklilik nedeniyleKazanırYokYok10ÖlümKazanırYokYok11İş kazası sonucu ölümKazanırYokYok12AskerlikKazanırYokKazanır13Kadın işçinin evlenmesiKazanırYokYok14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmasıKazanırYokYok15Toplu…

Hizmet Tespiti Davası

Bu yazımızda temel düzeyde hizmet tespiti davasına ilişkin bilgiler verilecektir. Hukukumuzda, istisnaları olmakla birlikte çalışanların sigorta bildirimlerinin yapılması zorunludur. Ancak günümüzde birçok işveren, çalışanlarını kuruma bildirmemekte yahut eksik bildirimde bulunmakta ve kayıt dışı işçi istihdam etmektedirler. Sigorta bildirimleri yapılmayan veya eksik yapılan işçiler, işverenin yanında verdikleri kayıt dışı hizmetin tespit edilmesini mahkemeden isteyebilmektedirler. Bu noktada…

Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplaması

Kısa çalışma ödeneği, hukukumuzda daha önceden de var olmasına rağmen özellikle koronavirüs salgını sürecinde işverenler tarafından sıklıkla başvurulan bir hukuki müessese haline gelmiştir. İşverenin İŞKUR'a başvurusu sonucunda, kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işçi bu ödenekten ne kadar ücret alacaktır? Ödeneğin tutarı, hak kazanan işçi için işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirdiği son 12 aylık prime esas…

Salgında Yeni İşveren Desteği- SGK Primi

28 Temmuz'da yürürlüğe giren 7252 sy. Kanun ile işverenlere yeni bir devlet desteği getirilmiştir. Buna göre kısa çalışma uygulamasından yararlanan işverenlere SGK prim desteği uygulanacak. Desteğin uygulanabilmesi için işverenlerin kısa çalışma programına kabul edilmesi ve tekrar normal çalışmaya dönmüş olması gerekmektedir. Kısa çalışmaya devam eden veya ücretsiz izin uygulayan işverenler, ancak normal çalışma düzenine döndüklerinde…