Avukatla Takip Edilen Davalarda Asıla Yapılan Tebligat – Savunma Hakkının Kısıtlanması

Bu yazımızda Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin, savunma hakkının kısıtlanmasına yönelik önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davalı asıl davada kendini vekille temsil ettirmesine ve vekaletnamenin dosyada bulunmasına rağmen dosya içerisindeki belgeler (bilirkişi raporu vs.) davalı asıla tebliğ edilmiştir. Davalı tarafça bu durum temyize konu yapılmış ve 17. Hukuk Dairesi bu konuda Tebligat Kanunu…