Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi – Babanın da Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği

T.C.YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas: 2021/184Karar: 2021/716Tarih: 28.01.2021 ÇOCUĞUN ANNESİNİN SOYADINI KULLANMAYA İZİNBABANIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (5490 s. Nüfus Hizmetleri K m. 35, 36)ÖZET26.03.2021 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr'de yayınlana Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ İstanbul Anadolu 21. Aile Mahkemesi TARİHİ :30.10.2018 NUMARASI : Esas No : 2018/472, Karar No : 2018/900 DAVACI : Ayşe Nuran…

İşverenin İşçiye Yemin Teklif Etmesi

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/32231Karar: 2020/20367Tarih: 25.12.2020 YILLIK ÜCRETLİ İZİNYEMİN (4857 s. İş K m. 57) (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 225)ÖZETDavalı vekili cevap dilekçesinde delilleri arasında yemin deliline dayanmıştır. Davalı vekili bilirkişi itiraz raporuna itiraz dilekçesinde açıkça bilirkişinin kullanılmadığını tespit ettiği 13 günlük yıllık ücretli izin bakımından davacı asile yemin teklif ettiklerini belirtmiştir.…

İşçinin Twitter’da İşvereni Aleyhine Paylaşım Yapması – Geçerli Fesih

T.C.YARGITAYYİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/12012Karar: 2016/15790Tarih: 31.05.2016 İŞÇİYİ TWİTTER PAYLAŞIMLARI YAKTI!İŞÇİNİN PATRONU HAKKINDA SOSYAL MEDYADA MESAJ ATMASIGEÇERLİ FESİH SEBEBİİŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞLARIGÜVEN DUYGUSUNUN ZEDELENMESİ (4857 s. İş K m. 18, 20, 25)ÖZET22.02.2021 tarihinde http://www.sgkrehberi.com’da “İşçiyi twitter paylaşımları yaktı! Patronu hakkında mesaj atınca…” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararı. Sgkrehberi.com'un edindiği Yargıtay…

İşçinin İş Arkadaşına “Terbiyesiz” Demesi – Tazminatsız Fesih

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2017/17532Karar: 2020/13531Tarih: 27.10.2020 MESAİ ARKADAŞINA TERBİYESİZ DEDİ İŞTEN KOVULDUMESAİ ARKADAŞININ ÜZERİNE YÜRÜYEREK ‘TERBİYESİZ’ DİYEN İŞÇİ, TAZMİNATSIZ ŞEKİLDE İŞTEN KOVULDUİŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKIKIDEM TAZMİNATI (4857 s. İş K m. 25) (1475 s. İş K m. 14)ÖZET 26.01.2021 tarihinde http://www.sozcu.com.tr’de “Mesai arkadaşına terbiyesiz dedi işten kovuldu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk…

“Kabadayılık Yapma” Sözünün Hakaret Olmadığı

T.C.YARGITAYDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas: 2016/13209Karar: 2020/10166Tarih: 15.09.2020 RAHATSIZ EDİCİ, KABA VE NEZAKET DIŞI DAVRANIŞ NİTELİĞİNDE SÖZHAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI (5237 s. TCK m. 125)ÖZET 24.01.2021 tarihinde http://www.yenicaggazetesi.com.tr’de “Yargıtay'dan emsal karar. Bu kelime artık hakaret sayılmayacak” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararı. Kabadayılık yapma diyen sanığa hakaret suçundan ceza veren yerel mahkemenin kararını Yargıtay bozdu.…

Dosyada Bordro Yoksa Mahkemece Ücret Araştırması Yapılmalı

Bu yazıda, eğer dava dosyasında işveren tarafından işçinin ücretini gösterir bordro ya da belge sunulmamışsa, mahkemece emsal ücret araştırması yapılması gerektiğine ilişkin önemli bir karara yer verilmiştir. Kararın tam metni: T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/12588Karar: 2016/10999Tarih: 02.05.2016 YETKİ BELGESİTEVKİLEMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASIAYLIK ÜCRETİN MİKTARI (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 150, 320)ÖZETTaraflar arasında işçiye ödenen…

İşçiye İmzalatılan İbraname

İş sözleşmesi taraflarca sona erdirilirken işverenler sıklıkla işçilerden ibraname almak istemektedirler. Genellikle bu ibraname teklifleri işçilerin gerçekten hak ettikleri miktarların altında kalmaktadır. Eğer işçiye usulüne uygun bir ibraname imzalatılırsa, işçinin ibraname konusu haklara ilişkin işvereni ibra ettiği kabul edilir. İbraname İş Kanununda düzenlenmemiştir. Buna karşılık, Borçlar Kanununun 420. Maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. "MADDE…

Düzenli Ve Sürekli Geliri Olan Tarafın Yoksulluk Nafakası Alamayacağı

Bu yazıda, Türk Medeni Kanunu md. 175'te düzenlenen yoksulluk nafakası ile ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Aralık 2020 tarihli oldukça yeni ve güncel bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, boşanma davasında taraflardan biri lehine düzenli ve sürekli geliri olmasına rağmen yerel mahkemece yoksulluk nafakasına hükmedildiği, bu karar aleyhine yapılan istinaf başvurusunun da Bölge…

4D ile Kadroya Geçen İşçiler – Ücret

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 4d'li kadroya geçen işçilere ilişkin emsal bir kararına yer verilmiştir. Karara göre, işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmeleri için sözleşmelerinden bunun belirlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede açıkça belirlenmemişse, 4d'li işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmesi şu an için mümkün değildir. Kararın tam metni aşağıdadır: T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/5663Karar: 2020/14046Tarih: 28.10.2020 4D İŞÇİ…